INTÈRPRETS


OBRES INSTRUMENTALS O MIXTES


OBRES ELECTROACÚSTIQUES I AUDIOVISUALS


OBRES MULTIDISCIPLINÀRIES


INSTAL·LACIÓ SONORA


ENCÀRRECS